Mijn Gegevens

Btw-id: NL001298733B73Martien Dekkers Advies
https://dekkersadvies.nl
martien@dekkersadvies.nl
0651 394358
Boskant 93, 5423 TTĀ  Handel
KvK nr.: 72031875
Btw-id: NL001298733B73

Persoonsgegevens die ik verwerk

Privacy van bezoekers van mijn website neem ik heel serieus. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: naam en e-mailadres.
Je persoonlijke gegevens zijn alleen voor mijzelf toegankelijk. Je gegevens zal ik nooit aan anderen doorgeven of verkopen.
Het contactformulier vraagt alleen om de gegevens die nodig zijn om contact met je op te nemen zoals je zelf vraagt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via martien@dekkersadvies.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Martien Dekkers Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Martien Dekkers Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Martien Dekkers) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Martien Dekkers Advies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken met uitzondering van een website adres cookie zodat je apparaat deze site herkent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Martien Dekkers Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar martien@dekkersadvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, stuur ik een e-mail met een link ter bevestiging. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Martien Dekkers Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Martien Dekkers Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met martien@dekkersadvies.nl.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Deze privacyverklaring is afgestemd op mijn huidige diensten en de mogelijkheden op mijn website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen daarin, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring . Deze worden bekend gemaakt op deze pagina.